STÍŽNOST ANARCHISTY ALOISE FRUHAUFA NA NEZÁKONNÝ POSTUP PŘI DOMOVNÍ PROHLÍDCE (1908)

Jaké poměry panují na teplickém hejtmanství, ukazuje dopis zaslaný tomuto hejtmanství kamarádem Aloisem Fruhaufem z Košťan.

Kamarád Fruhauf v něm píše: Dne 11. srpna 1908 před pátou hodinou ráno byl jsem přepaden p. Vincencem Reifnerem, koncipistou teplického hejtmanství za asistence četníků; aniž měl povolení k domovní prohlídce vzal mi p. koncipista zcela nezákonné přes 150 knih a brožur, veškerou moji rodinnou korespondenci, rodinné adresy a 1 K na hotovosti. I knihy vypůjčené byly mi vzaty, takže je nemohu odevzdat. Jelikož ještě do dnešního dne nedostal jsem žádné vyrozumění od c. k. okresního hejtmanství v Teplicích, že se tak státi mělo, pokládám toto za bezzákonnost a svévolnost se strany shora zmíněného úředníka.

Kamarád Fruhauf žádá za vrácení neprávem odňatých věcí a stěžuje si dále, že nedostal ještě výtah z matriky pro svého syna, bezvěrec, o nějž žádal již před 7 týdny. Koncipista Reifner žádal zcela neprávem o korunový kolek na výtah, ačkoliv výtah z matriky pro bratrskou pokladnu je prost kolku. Úředníci tedy neznají zákonných předpisů! Jak nesvědomité je jednání úředníků na teplickém hejtmanství je nejlépe zjevno z toho, že dítě, jehož ohlášení u bratrské pokladny se oddaluje odpíráním výtahu z matriky, by v případě úrazu otcova nemělo nároků na provisi.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)