TÁBOR HORNICKÉHO LIDU SVOLANÝ ANARCHISTY VE SMEČNĚ 30.8.1908

V neděli 30. srpna 1908 konal se ve Smečně na Kladensku na náměstí v bezprostřední blízkosti kostela tábor lidu s programem: 1. Hospodářské poměry hornictva. 2. starobní a invalidní pojištění. Přes snahy okresního hejtmana ve Slaném, znemožniti tábor, sešlo se na pět set občanů.

Promluvili kamarádi Antonín Řehoř z Prahy a Jan Douda z Duchcova. Vývody obou byly přijaty s úplným souhlasem. Sluší poznamenati, že smečenští kamarádi z celého slansko-kladenského revíru nejvíce pečují o socialistickou a revoluční propagandu.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)