Tábor lidu k bratrské pokladně 22. července 1906 v Mostě

V neděli dne 22. 7. 1906 se konal anarchisty svolaný tábor lidu v Janském Dvoře v Mostě. Na táboře lidu promluvili anarchističtí horničtí předáci František Podolka, Josef Písařovič a Antonín Řehoř, kteří byli členy deputace, vyslané horníky dne 11. července 1906 k ministru orby od Vídně. Po vyslechnutí zpráv byla sestavena nová resoluce. Dále bylo usneseno, aby ministerstvo orby bylo vyzváno svoje rozhodnutí zaslat na Josefa Písařoviče v Mostě. Zároveň bylo havířům oznámeno, že se ukončuje první sbírka na akce proti bratrské pokladně, která byla zaslána do Mostu, avšak byla vyhlášena nová na další pokračovací akce a tak přítomní vyzvání, aby obnovili sbírky na všech dolech a výtěžek ze sbírek zasílali na Josefa Písařoviče bydlícím v Gothově ulici č.p. 1212 v Mostě.

Resoluce:

„My shromáždění horníci na mosteckém táboru, konán dne 22. července 1906 po vyslechnutí zpráv, kteréž nám deputace námi k min. Orby vyslána přinesla, usnášíme se následovně:

Vzhledem k tomu, že se sekční rada ministerský slíbil, že vše ihned přesně vyšetřiti dá a našim žádostem dle práva vyhoví a jmenovitě o zvýšení pense a zrušení čl. 84 odst. 7. se postará, odvozujem následující:

1.Horníci, patřící pod ústřední bratrskou pokladnu v Mostě béřou ujištění ministerstva na vědomí a jsou odhodláni vyčkati do určité lhůty, až min. Orby daný slib splní. Pakli by sliby dané byly pouze formální vytáčkou vlády a ministerstvo dané slovo zrušilo, prohlašujem, že nastoupíme ihned cestu jinou, možná že nemilou jak pro úřady, tak pro zaměstnavatele, by práv svých jsme sobě vydobyli.

2.Prohlašujem, že dáváme plnou moc našim důvěrníkům, by v pádu nepříznivého řízení nastoupili jsme již započatou cestu práva a hnali věc třeba až ke kasačnímu soudu, by zjednán byl průchod práva.

3.Zavazujeme se, že pro vítězství této věci jsme odhodláni sáhnouti k prostředkům nejkrásnějším, třeba zastavení práce na celém severu.“

hostinec Janský dvůr v Mostě – spolkové sídlo Všeobecného spolku dělnic