Tábor stávkujících horníků v Lomu 8.září 1906

V sobotu 8.září 1906 se konal veliký tábor lidu v Bruchu svolaný anarchisty z Volného sdružení českých horníků a České federace všech odborů (ČFVO), kteří se chopili organizace vypuknuté generální stávky. Ve stejný den do rozbouřeného Lomu zavítal také mistodržitelský rada Raprich z Prahy, aby se seznámil s děním kolem hornické stávky. Anarchisté k němu vypravili čtyřčlennou delegaci složenou z členů ústředního stávkového výboru. Známá jsou nám dvě jména: jedním byl Alois Bašus, člen ČFVO, a druhým Václav Brda.

Oba pak vystoupili jako řečníci na táboře lidu, aby referovali shromážděným celou rozmluvu s místodržitelem. Především Václav Brda shrnul všechny požadavky a stesky stávkujících, které předložil místodržiteli. Místodržitel Raprich uznal ústřední stávkový výbor jako legitimního zprostředkovatele mezi horníky a zaměstnavateli. Poté před shromážděnými havíři vystoupil Alois Bašus, který poukázal na to, jak uhlobaroni zneužívají stávku k tomu, aby ve svůj prospěch podražili uhlí. Dále pak upozorňoval shromážděné, aby se vyhnuli přímým násilnostem na stávkokazech, že je pro ně dosti velkou hanbou, když jsou mrvy jako zločinci voděni na šichtu, na co kontrovala jedna z hornických žen provoláním: „Ubližovat jim nebudeme, ale že budou je kamenovat!“. Následkem čeho policejní komisař Fidler rozpustil tábor lidu. Stávkový výbor proti rozpuštění protestoval a žádal, aby byla ještě přečtena resoluce přijatá tímto táborem, což ovšem policie nedovolila a lid se musel pod pohrůžkou rozejít.