Úspěšný boj anarchisty Františka Chvoje proti protiprávním exekučním srážkám ze mzdy

Anarchista a horník František Chvoj z dolu Mayrau u Libušína na Kladensku se vzepřel dosavadním protiprávním exekucím na mzdu pro daň výdělkovou. Jeho příklad poté následovali další horníci nejen z okolí. 

K následování vyzvali anarchisté z Hornické federace na stránkách Hornických listů. František Chvoj bydlící ve Vinařicích se roku 1908 vzepřel neoprávněnému jednání správy dolu a úřadů. Chvoj jednoduše vrátil správě výdělkový výměr německý, ačkoliv Vinařice a okolí je čistě české. Poté si správa dolu předvolal Chvoje do kanceláře a žádalo ho podpis, že souhlasí, aby mu závod strhával ze mzdy výdělkovou daň, co Chvoj rozhodně odmítl. Došlo k ostré výměně slov, avšak snaha správy dolu byla marná a tak správa dolu odeslala výnos odkud přišel. Za několik dní dostavil se slánský exekutor ohledně podpisu výnosu, avšak odešel s nepořízenou.

Za několik dní však anarchista obdržel obeslání k okresnímu soudu ve Slaném, ale Chvoj k soudu odmítl přijít a prostě tam nešel. Nakonec mu přišel rozsudek, vynesený za jeho nepřítomnosti, kde se soudně sdělilo, že se ze mzdy hornické žádná daň strhávati dle platných zákonu nesmí!

To co mohli dávno vybojovati poslanci sociálně demokratičtí, nakonec vybojoval sám anarchista, kterému nebylo líto rozhněvat si Pražskou železniční společnost, ačkoliv sociálně demokratická Unie horníků je na Kladensku nejsilnější organizací a mohla to již dávno prosadit. Tento krok a rozhodný čin, přitáhl další místní horníky k anarchistickému směru.