USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉHO KLUBU V HORNÍM STUPNĚ (1881)

Dne 29.května 1881 konal Čtenářský klub v Horním Stupně ustanovující valnou hromadu v místnostech „Občanského hostince“. Schůzi zahajoval zakladatel spolku Josef Pondělíček. Drtina objasnil účel spolku. Do prvního výboru spolku zvoleni:

 • VINKLHOFER Jakub za předsedu
 • PONDĚLÍČEK Josef za místopředsedu
 • KOŠAŘ Josef za jednatele
 • BLECHA Josef za místojednatele
 • JEŽEK Jan za pokladníka
 • NOVÝ Josef za místopokladníka
 • KOŽÍŠEK Václav za knihovníka
 • KLÍMA Karel místoknihovníkem
 • ČÍHA Josef za prvního zpravodaje
 • BERGLER František za druhého zpravodaje
 • KUPKA Václav za revisora
 • SPĚVÁČEK Jan za revisora