USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1879)

Dělnická jednota v Praze konala dne 22.černa 1879 ustanovující valnou hromadu. Schůzi zahajoval František Vondřich. Po přečtení stanov, byli zvoleni skrutátoři pro volbu výboru: Ladislav Zápotocký, Florián a Kliment. Do prvního výboru spolku zvoleni:

 • VONDŘICH František za předsedu
 • PECH za člena výboru
 • HOFSTADTER za člena výboru
 • KAPLAN za člena výboru
 • ERBEN za člena výboru
 • HOUŠKA za člena výboru
 • LÍN za člena výboru
 • NICKE za náhradníka
 • KOVÁŘ za náhradníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za revisora
 • KOLÁŘ za revisora

Ostatní funkce byli rozděleny na následující výborové schůzi.