USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1882)

Dne 8.ledna 1882 konal Dělnický spolek v Praze ustanovující valnou hromadu v spolkové místnosti v Pakoměřické pivnici v Rybní ulici. Za skrutátory pro volbu zvoleni: Bradáč, Matýs a Kořínek. Do prvního spolkvého výboru zvoleni:

 • MATÝS Václav za předsedu
 • KOLÁŘ Josef za místopředsedu
 • ŠEFL Jakub za jednatele
 • KOLÁŘ Vratislav za pokladníka
 • HRDLIČKA Antonín za účetního
 • KOŘÍNEK J. za člena výboru
 • MORAVEC J. za člena výboru
 • ŠPAČEK František za člena výboru
 • ŠPEIZL V. za člena výboru
 • JANOVSKÝ J. za člena výboru
 • LUKĚŠ J. za člena výboru
 • VANĚK J. za člena výboru
 • ŠIMEK František za člena výboru
 • PEKÁREK Vojta za náhradníka
 • SEIFERT J. za náhradníka
 • MUDROŇKA V. za náhradníka
 • DUCHÁČEK J. za náhradníka
 • NOVÁK František za revisora
 • NOVÁK J. za revisora