USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY V ŽIŽKOVĚ (1881)

Všeobecně vzdělávací dělnická jednota v Žižkově konala svoji ustanovující valnou hromadu 21.srpna 1881 v hostinci „U Deklarace“. Schůzi zahajoval Kinzl za přítomnosti 32 členů. Po přečtení vánosu c.k. Místodržiteství o povolení žřízení spolku, byly přečteny stanovy a přikročeno k volbě

předsedy schůze, tím zvolen KINZL Josef za předsedu KEDRLE Karel za místopředsedu a CHOTT Jan za místopředsedu. Po té následovala volba prvního spolkového výboru:

 • JOUKL Antonín za předsedu
 • ŠKVOR Antonín na místopředsedu
 • JIROUŠEK Tomáš za jednatele
 • KINZL Josef za pokladníka
 • KOUBA Karel za účetního
 • KONDRHEL A. za člena výboru
 • SPRINZ František za člena výboru
 • VELEBIL J. za náhradníka
 • ŠAROCH A. za náhradníka
 • KÁCHA František za revisora
 • GROSER František za revisora