USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU NA KLADNĚ (1880)

Dne 28.března 1880 odbýval Dělnický vzdělávací spolek na Kladně svoji ustavující valnou hromadu. Úvodní řeč pronesl Norbert Zoula. Přistoupilo 108 členů. Do výboru spolku byli zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOŘEŠOVSKÝ za účetního
 • SMOLÍK za člena výboru
 • RISKA za člena výboru
 • HRDINA za revisora
 • JANOUŠEK za revisora
 • NEDVĚD Jan za náhradníka
 • SVEHLA J. Za náhradníka
 • DRAXL Jan za náhradníka
 • SMOLA V. Za náhradníka.