VALNÁ HROMADA ČESKÉHO KLUBU V LAUSSANNE VE ŠVÝCARSKU (1881)

Český klub v Laussanne ve Švýcarsku odbýval v sobotu 8.ledna 1881 valnou hromadu. Předseda se volil v každé schůzi zvlášť. Členem byl také JUREK, který spolku daroval 10 franků. Spolková místnost v „Hotel du Raisin“ na Place Palud v Laussanne. Do výboru zvoleni:

  • HERING J. za jednatele
  • CULKA M. za pokladníka
  • RAIMAN F. za dohlížitele