VALNÁ HROMADA DĚLNICKÁ BESEDA V KOSTELCI NAD LABEM (1882)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala v neděli 15.ledna 1882 valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Do výboru spolku zvoleni:

  • ŠEVČÍK Jan za předsedu
  • KŘÍŽEK Josef za místopředsedu
  • ZELINKA František za jednatele
  • EGNER za účetního
  • VOJTĚCHOVSKÝ za člena výboru
  • BUDÍNSKÝ za člena výboru
  • PŠENSKÝ za náhradníka
  • SCHULER za náhradníka
  • STRÁNSKÝ za revisora
  • SAFEK za revisora