VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1881)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala dne 23.ledna řádnou valnou hromadu. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni SMETANA František a ZÁPOTOCKÝ Ladislav. Do nového výboru zvoleni:

 • DVOŘÁK František za předsedu
 • PRAJS Čeněk za místopředsedu
 • JAROLÍM František za jednatele
 • ZELINKA J. za účetního
 • ŠEVČÍK Jan za pokladního
 • STRÁNSKÝ Václav za člena výboru
 • FIALA František za člena výboru
 • BEROUNSKÝ Jan za náhradníka
 • KRÁLÍK František za náhradníka
 • POLÍVKA Jaroslav za revisora
 • CHRAMOSTA Alois za revisora