VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1882)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala dne 15.ledna 1882 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Schůzi zahajoval Dvořák. Do výboru zvoleni tuto členové:

  • ŠEVČÍK Jan za předsedu
  • KŘÍŽEK Josef ta místopředsedu
  • ZELINKA F. Za jednatele
  • EGNER za účetního
  • VOJTĚCHOVSKÝ za člena výboru
  • BUDÍNSKÝ za člena výboru
  • PŠENSKÝ za náhradníka
  • SCHULER za náhradníka
  • STRÁNSKÝ za revisora
  • SAFEK za revisora