VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1879)

Dělnická jednota v Praze odbývala 5.července 1879 výroční valnou hromadu. Spolková místnost v hostinci „U tří kaprů“ v Kaprově ulici č. 49. Do nového výboru zvoleni:

 • VONDŘICH František za předsedu
 • ČERNÝ František za místopředsedu
 • NÍČKE za jednatele
 • PECH za pokladníka
 • KOVÁŘ za účetního
 • KAPLAN za člena výboru
 • KLIMENT za člena výboru
 • FONTÁN za náhradníka
 • LÍN za náhradníka
 • MIKŠ za revisora
 • ŽÍLA za revisora