VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „RESSEL“ V CHRUDIMI (1880)

Dne 4.července 1880 konal Dělnický spolek „Ressel“ v Chrudimi valnou hromadu. Spolek čítal 175 členů, 10 nemocných, kterým byla vyplacena podpora 90 zlatých. Do nového výboru zvoleni:

 • HOLUB Josef za předsedu
 • STROMAJER Václav za místopředsedu
 • SMETÁNKA František za jednatele
 • KIRŠNER Jan za pokladníka
 • KLOUČEK Josef za člena výboru
 • MELÁN Karel za člena výboru
 • KRÁL František za člena výboru
 • HOMOLKA Václav za člena výboru
 • HOUDEK Václav za člena výboru
 • VANČURA Josef za člena výboru
 • ŠVEJDA Josef za člena výboru
 • NOSEK Václav za člena výboru
 • JAROŠ Alois za člena výboru
 • DOLEŽAL Josef za člena výboru