VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „SLADKOVSKÝ“ V PODĚBRADECH (1881)

Dělnický spolek „Sladkovský“ v Poděbradech odbýval 1.ledna (1881) řádnou valnou hromadu ve spolkových místnostech „U Flintů“. Spolek čítal 50 členů. Spolková knihovna čítala 80 svazků. Do nového výboru zvoleni:

 • SMETANA František za předsedu
 • KNOBLOCH Josef za místopředsedu
 • POHL Jaroslav za jednatele
 • VOŇKA František za pokladníka
 • ŠESTÁK J. za účetního
 • BUCMAN František za člena výboru
 • ČERNÝ J. A. za člena výboru
 • KUBA K. za náhradníka
 • FILÍPEK František za náhradníka
 • KUNZ Eduard za náhradníka
 • KRISTL J. za náhradníka
 • HRDLIČKA František za revisora
 • NETŘEBSKÝ V. za revisora