VALNÁ HROMADA ODBOČEK SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – KLADENSKÝ REVÍR (1929)

Dne 7.dubna 1929 se konala valná hromada odboček Kladenského revíru Sdružení československých horníků v hostinci „U Grumetů“ na Kladně, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hošek Josef – revírní důvěrník, Masarykova č.p. 96, Kladno

Kouřimský Václav – předseda, Stochov č.p. 56

Veselý Jaroslav – pokladník, Kamenné Žehrovice

Liška František – člen kontrolní komise, Libušín

Adam Václav – člen kontrolní komise, Kladno

Abrhám Alois – člen revírního výboru, Motyčín

Liška František starší – člen revírního výboru, Libuším

Davídek Václav – člen revírního výboru, Smečno

Kolář Herber – člen revírního výboru, Kamenné Žehrovice

Špáňa Antonín – náhradník, Stochov

Mach František – náhradník , Kladno

Beznoska Jaroslav – náhradník, Libušín

Šlapnička Josef – náhradník, Kamenné Žehrovice