Valná hromada Odborného hornicko hutnického vzdělávacího spolku „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích 25. dubna 1909

Místní anarchistický spolek Odborný hornicko hutnický vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“ v Hostomicích musel čelit obdobně jako další anarchistické organizace vládní represi. Jelikož byl spolek součástí České federace všech odborů,  byly c. k. místodržitelstvím rozpuštěny výnosem ze 7. 8. 1908 s absurdním odůvodněním, že činnost spolku směřuje k násilnému převratu stávajícího veřejného řádu. Zatímco jiné anarchistické spolky se podařilo úředně obnovit poměrně brzo, spolek „Mezinárodní jednota“ zápasil s politickými úřady celých devět měsíců. To se nakonec povedlo počátkem dubna 1909 a místní anarchisté okamžitě svolali valnou hromadu na 25. dubna 1909 do spolkové místnosti pana Františka Jedličky. Valná hromada byla spojena s přednáškou. Na stránkách týdeníků byla otištěna následující výzva svolavatelů:

Veškeří horníci, jakož při tomto odboru pracující dělníci, všichni dostavte se k této valné hromadě a za členy se přihlaste. Ukažte veřejnosti, že žádná persekuce neubije naši myšlenku, naopak k lepší společné práci přinutí“.