VALNÁ HROMADA PODPORUJÍCÍHO A SPOŘÍCÍHO SPOLKU HORNÍKŮ V CHABAŘOVICÍCH (1881)

Podporující a spořící spolek horníků v Chabařovicích odbýval 23.ledna 1881 výroční valnou hromadu. Do výboru zvoleni:

  • MARTÍNEK František za předsedu
  • KÁNSKÝ František za pokladníka
  • BŘEZINA J. za jednatele
  • KUNTER J. za člena výboru
  • MUŽÍK J. za člena výboru
  • HEDVÁBNÝ Čeněk za člena výboru

Kuntra V. na valné hromadě navrhl založení samostatného vzdělávacího spolku, návrh byl přijat.