VALNÁ HROMADA PODPORUJÍCÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ODBORNÉHO SPOLKU „ŠKOLKA“ V HUMPOLCI (1881)

Podporující a vzdělávací odborý spolek „Školka“ v Humpolci odbýval 13.listopadu 1881 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 70 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • HRUŠKA Max. za předsedu
 • PACOVSKÝ Vincenc za místopředsedu
 • MALÁT Kliment za pokladníka
 • KALINA Stanislav za zapisovatele
 • VÍTEK Jan za člena výboru
 • STRÁDAL František za člena výboru
 • KYSELA Jan za člena výboru
 • TICHÝ Václav za člena výboru
 • KROUPA Josef za člena výboru
 • HRDLIČKA Augustin za člena výboru
 • PŘÍBORSKÝ František za člena výboru
 • MAREK Josef za člena výboru
 • KOPŘIVA Antonín za člena výboru
 • POSPÍCHAL Josef za člena výboru
 • LOSKOT František za člena výboru
 • MARŠÁL František za člena výboru