VALNÁ HROMADA SPOLKU „ČESKÝ KLUB“ V DRÁŽĎANECH (1881)

Spolek „Český klub“ v Drážďanech konal 6.ledna 1881 celoroční valnou hromadu. Spolek čítal 51 řádných členů a 2 přispívající. Spolková místnost se nacházela v Hotel Kaiserhot v Neustadt. Do výboru zvoleni:

 • SAKRÝD František za předsedu
 • KOHOUT V. za místopředsedu
 • RIS Karel za jednatele
 • KALVA V. za jednatele a pěveckého zpravodaje
 • HEJL J. za pokladníka
 • VLK Karel za knihovníka
 • PROCHÁZKA J. za náhradníka
 • FRIEDL J. za revisora
 • HRUŠKA František za revisora
 • KAČABA za ředitele pěveckého odboru
 • BLUMEL za zpravodaje zábavného odboru