VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ TRUHLÁŘSKÝCH V PRAZE (1882)

Spolek vzájemně se podporujících dělníků truhlářských odbýval v neděli 1.ledna 1882 valnou hromadu za přítomnsoti 125 členů, na které byli do výboru zvoleni:

 • VÁLEČKA Václav za předsedu
 • ŽDÍMERA Antonín za místopředsedu
 • BURIAN M. Za jednatele
 • PAUL Václav za účetního
 • HOFFMANN Jan za pokladníka
 • SVOBODNÍČEK Jan za správce domu
 • FRYDL Antonín za člena výboru
 • ADAMEC Prokop za člena výboru
 • PATOČKA Matěj za člena výboru
 • PECH Čeněk za člena výboru
 • MARYSKO Matěj za člena výboru
 • TŮMA Josef za člena výboru
 • WALDHEGER Jan za člena výboru
 • KŘEČEK Antonín za člena výboru
 • VONAJ Ferdinand za člena výboru
 • DOSTAL Václav za člena výboru
 • PTÁČEK Jan za člena výboru
 • SLABÝ Jan za náhradníka
 • LÍN Josef za náhradníka
 • BARTUŠKA František za náhradníka
 • BARTÁK František za náhradníka
 • VYCH Josef za náhradníka
 • BUHLE Ferdinand za revisora
 • RYSS František za revisora
 • SALAČ Tomáš za revisora

Spolková místnost „U Fáfů“. Spolková knihovna čítala 474 svazů knih. Spole čítal 600 členů.