VELKÁ PROTIMILITARISTICKÁ DEMONSTRACE V MLADÉ BOLESLAVI 2.12 1908

Velká protimilitaristická demonstrace konala se 2. prosince 1908 v Mladé Boleslavi při odjezdu vojáků 36. pěšího pluku. K vojákům bylo mluveno a na obou stranách došlo k hlučným projevům, jichž obsah nelze reprodukovat. Jeden důstojník raněn byl kamenem do hlavy. Ostatní pokusili se vytáhnout revolvery, ale byli nuceni odejíti. Přítomní četníci chovali se dle pasivně a teprve, když mezi vojáky ve vlaku a demonstranty vsunuty byly nákladní vozy, počali četníci dav pomalu a velmi šetrně zatlačovat. Demonstrnce asi půldruhé hodiny.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)