VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA DĚLNICKO AMERICKÉHO SOKOLA V NEW YORKU, 12.12.1897

V neděli, dne 12. prosince 1897 uspořádal Dělnicko Americký Sokol v New Yorku pravidelnou přednášku zábavně poučnou, která těšila se hojné přízni a návštěvě.

Sokolka B. Haurová zahájila přednášku zdařilým proslovem, na čež Leopold Kochman referoval „O událostech v Čechách a v Rakousku”. Toto časové téma mohlo být poněkud lépe rozebráno, nežli řečník učinil. Zvláště národnostní otázka měla být lidu rozšířeněji znázorněna. Připočte-li se k této skutečnosti, že i lomoz a řinkot sklenic tlumil slova řečníkova tak, že nedošla patřičně pozornosti, pak můžeme se i domyslit, že působnost řeči samé nemohla mít náležitého účinku. Vzdor tomu – alespoň někteří zachytili mnohé zrnko pravdy a alespoň částečně nahlédli do situace v Čechách a v Rakousku.

A několik slov k tomu – lágru. Čepování piva mělo by se z přednášek vymýtit. Je mnoho těch, kteří milerádi věnují pozornost každému snaživému, povzbuzujícímu přednesu a jak šeredně nemilé pak je, když vedle vývodů řečníkových musí slyšeti – rozhovory „u báru do páru” atd. By se i těm vyhovělo, kteří touží po svlažení, než duševním osvěžení to užít k tomu postačují 10. minutové přestávky úplně. Co tu praveno, je pouhým požadavkem nejen estetiky; ale i výsledku přednášky.

Zábavný program byl velmi vybraným. Sokolka M. Dobiášová přednesla velmi tklivě a originálně báseň „Vzdechy štědrovečerní”. Pěvěcký Odbor zapěl „Jarní Nálady” za něž sklidil hojně potlesku. A což – „Kmotr Košťál v Praze”. Zrozený typ sokola V. Křepely, který vyprávěl nedočkavému obecenstvu příhody i nehody zažité. Výstup sokolky Kateřiny Zoufalé velmi se líbil, taktéž i duetto – „Moravské písné” sokolek Aloisie Zajícové a R. Schleitrové velice se zamlouvalo. „Dvě Nány“ výstup sokola Josefa Schleitra, „Honzík na námluvách”, „Zito” přednes Dámského Odboru — dobře působily na náladu shromáždění. Variace mezi vážnými žertovnými výstupy upoutala bedlivou pozornost celého shromáždění, které častým potleskem dokumentovalo všem účinkujícím sílám své uznání. Ku konci sehrána fraška: „Paní Tchýně u Večeře”, která v milé náladě doprovodila účastníky k domácímu krbu. Václav Kudlata

členové Dělnického Sokola