Vítězné mzdové boje anarchistů na dolech Julius III. a V. v Kopistech a Souši (1907)

Agitace anarchosyndikalistů z České federace všech odborů a propagace „přímé akce“ přinášelo plodné ovoce. V sobotu 6. července 1907 podali horníci na dole Julius V u Souše správě dolu tyto požadavky:

  • Nepřímá minimální mzda 4 koruny, tedy taková, kdy správa dolu musí vyplatit na pracích, kde je dokázáno, že nemůže horník více nakutat a 20 haléřový příplatek na denní mzdu.

Ve středu 10. července 1907 vystoupili obdobně také horníci na sousedním dole Julius III.

Akci popisuje dopisovatel anarchistického listu „Komuna „vydávaného ČFVO následovně: „Denní mužstvo vyjelo z dolu, kdež v celé síle čekali již všichni dělníci z noční směny (šichťáci) a společně s přihrnuli před kancelář, vyslali své důvěrníky k panu závodnímu, by jim okamžitě přidal na mzdě aneb by jim v opačném případě všem vydal pracovní knížky. Zajímavo jest, jak se při tom zachovali sociální demokraté a zvláště pověstný v obojakosti sociální demokrat Hroneš, jenž hlavně útočil na důvěrníka, by do kanceláře nechodil a lidu to rozmluvil, by počkali do pondělí, kdy Unie prý tyto požadavky sama bude klásti na všech dolech. Však důvěrník odvětil, že svou povinnost vykonat musí, zvláště když viděl mezi dělnictvem velkou roztrpčenost nad jednáním osoby Hroneše, jenž tímto způsobem zase chtěl získati lásku pánovu. Výsledek vyjednávaní byl ten, že pán mohl voliti mezi třemi věcmi: buď přidat, nebo spokojiti se s okamžitým vydáním pracovních knížek, aneb s metodou „za málo peněz málo muziky“. Proto vybral sobě toho, který se mu zdál trochu méně nebezpečným a okamžitě všem dělníkům přídavek dal a sice dle stáří.“

Anarchistická „přímá akce“ slavila vítěství. Byl to v řadě již 10. důl, který bez stávky kapituloval vůči této metodě. Tyto parcielní, drobné a vítězné stávky však těžce nesli vůdci sociálně demokratické Unie rakouských horníků, kteří bezmocně hleděli jak horníci sami berou boj do svých rukou a stávky vyhrávají, zatímco Unie stávkami jen hrozila a pokud nějakou vyvolala skončila porážkou.

Důl Julius III v Kopistech