VOLBA NA VALNÉ HROMADĚ ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÉHO A PODPOROVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V MOSTĚ (1896)

Čtenářsko zábavní a podporovací spolek „Omladina“ v Mostě, který sdružoval především anarchisticky smýšlející dělnickou mládež, konal 19.ledna 1896 valnou hromadu, na které byli zvoleni do výboru spolku tito anarchisté:

  • Přibáň Josef – první předseda
  • Klíma Josef – druhý předseda
  • Červenka Jan – třetí předseda
  • Moule Josef – první jednatel
  • Holec Jan – druhý jednatel
  • Sýkora František – první pokladník
  • Vohánka Gustav – druhý pokladník
  • Paur Jan – účetní
  • Opatrný František – první knihovník
  • Bálek Tomáš – druhý knihovník

A dalších 10 členů do výboru (jména se nepodařilo vypátrat). Spolek měl sídlo v hostinci „Gussolle“, kde se nacházela také spolková knihovna, odbývaly schůze, přednášky, předčítání atd. Spolek byl volně sdružen s další asi třicítkou stejnojmenných spolků kolem časopisu „Omladina“.