VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ DĚLNICKÝ SPOLEK VE SLANÉM (1891-1902)

Anarchisté ze Slaného a okolí založili v roce 1891 Všeobecně vzdělávací dělnický spolek ve Slaném. Účelem spolku bylo starati se o vzdělání členů, probouzeti v nich touhu po vzdělání vůbec a ze stanoviska vědy a průmyslu zvlášť; vzájemně se podporovati v nemoci. Členů spolek v roce 1892 čítal 92. Jmění vydajného zbývá 12 zlatých. Inventář 30 zl. Odebírané časopisy: Národ. Listy, Šv. Dudák, Rozhledy, Čas. č. studentstva, Zář, Hlas Lidu, Posel Lidu, Červánky, Truhlář. Listy, Obuvník, Sociální demokrat, Jednota. Dary: na Ústřední Matici školskou 1 zl, cestujícím soudruhům vyplaceno 35 zl. Roku 1892 bylo 5 valných hromad, 30 schůzí výborových, 18 přednášek, 10 divadelních představení. Výbor se v roce 1892 skládal z místních anarchistůve složení zedník Josef Dufek co předseda, zedník Josef Hájek co náměstek, Jan Košner jednatelem, František Lízer pokladníkem, Jpřísedící členy výboru bez funkce byli prádelník Josef Knotek, strojník František Kindl, truhlář A. Kindl, dělník František Znamenáček, prádelník František Polanecký a kovář Antonín Vocilka, kovář.

V roce 1893 čítal spolek 104 členů. Konaly se 4 valné hromady, 9 členských schůzí, 20 schůzí výboru, 3 přednášky, 2 koncerty, 5 divadelních představení, 9 jiných zábav bez tance, 6 zábav tanečních. Výhor byl ve složení Josef Duffek, předseda, Josef Hájek, místopředseda, Václav Hodr, jednatel, Václav Kopecký, pokladník, přísedící členové výboru: František Smetana, Prokop Pečený, Josef Holík, František Heipler, Alois Pokorný, Jan Herout a František Duffek.

V roce 1894 poklesl počet členů spolku na činných 50. Roku 1894 proběhly 3 valné hromady, 11 členských schůzí, 31 schůzí výboru, 2 koncerty, 1 divadelní představení, 2 jiné zábavy bez tance, 5 zábav tanečních, 1 výlet. Výbor: Václav Kopecký, místopředseda, Emil Zach, pokladník, František Lízr; přísedící členové výboru: Josef Knotek, Václav Knotek, Antonín Horáček, Karel Sobin, Josef Procházka. Náhradníci: Josef Grůnert, Jan Pužman, Josef Vlček. Revisoři účtů: Alois Paul, Vincenc Zídek.

Spolek byl násilně rozpuštěn rakouskýmí c.k. úřady v rámci velkého perzekučního zátahu na anarchistické hnutí, kdy bylo v prosinci roku 1902 rozpuštěno několik desítek anarchistických dělnických spolků včetně toho ve Slaném.