Z BOJE O ČESKOU ŠKOLU V LIBKOVICÍCH 1.11. 1908

Čeští rodiče v Libkov1cích konali v neděli 1. listopadu 1908 schůzi, na niž přijali tento projev:

„My shromáždění čeští rodičové na veřejné schůzi konané dne 1.listopadu 1908 „U Havlů„ v Libkovicích prohlašujeme, že tak jako dříve jsme odhodlaní i nyní zápas za českou školu tak dlouho vésti, dokud nám pro naše dítky škola otevřena nebude. Proto jako dříve prohlašujeme dnes znovu, ze se nedáme zviklati ve svém zápase, a v pádu potřeby jsme hotovi i k rázné odvetě a sice takové, že jako vydržujeme nyní německého kupce, řezníka, holiče, mlékaře, povozníka atd., budeme na příště vydržovati – Čechy. Až páni rolníci budou potřebovati na výpomoc při polní práci, pošleme své ženy raději odpočinout. Pamatujeme dobře, že nám naše dítky posílali němečtí učitelé do Čáslavi do české školy, a teď, když máme děti zapsané v české škole, chtějí nás z bytů vyházeti a úmyslně potřebnou obecní komisí zdržují. Ale vězte, naši spoluobčané! Jsme proti vašim útokům dobře obrněni.“

Dosud vypověděl české rodiče z bytu sedlák Schubertmuller.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)