Žák Antonín (1901 – 1966)

Severočeský hornický aktivista Antonín Žák by zástupcem nejmladší generace anarchisticky smýšlejícího dělnictva, generace narozené v první dekádě dvacátého století. Narodil se dne 22. února 1901 v Cukmantlu, co je dnes součást obce Dubí na Teplicku. Jako domovskou obec měl však paradoxně uvedeny Záhořice na Strakonicku, odkud jeho rodina přišla na sever někdy před koncem předminulého století, jak jinak za prací. Na severu Čech si našel manželku, Matyldu Žákovou, narozenou 13. ledna 1902. V regionu obýval také jeho bratr Rudolf Žák narozený 22. června 1898, který se rovněž živil jako horník na dolu Bühl. Do Košťan se Antonín Žák přistěhoval 25. února roku 1905, společně s bratrem a babičkou Marií Žákovou narozenou 25. 3. 1844 ze Záhořic na Táborsku. Dle sčítání lidu z roku 1921 již byla vdovou a všichni bydleli ve společné domácnosti.

Jako mladý dělník začal pracovat na dolech v okolí Košťan již před první světovou válkou. Po válce se aktivně zapojil do obnovujícího se hornického anarchistického hnutí. Dne 28-29. prosince 1918 bylo založeno Sdružení československých horníků v Duchcově v Českém domě. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků.

Mladý syndikalista se ve svých dvaceti letech zapojil do činnosti Sdružení československých horníků. Zažil tak pro dělnictvo jednu z nejprogresivnějších etap, dobu stávek, demonstrací a neustálých bojů na pracovištích. V té době je hornictvo v ofenzívě, stávky končí vítězstvím a ve prospěch kladených požadavků. Žák Odborově působí především na dole Exprinz v Košťanech, kde je zaměstnán.

Přelomem je polovina dvacátých let minulého století, kdy začíná doléhat krize a hnutí se dostává do defenzivy. O pět let později zaznamenáváme Antonína Žáka na předních postech místní odbočky Sdružení československých horníků v Košťanech. V roce 1925 je zvolen dokonce za místojednatele. V roce 1929 jej nalézáme ve funkci pokladníka, stará se o vybírání členských příspěvků a obstarává a spravuje finance místní syndikalistické organizace.

Ve dvacátých letech minulého století se ovšem Žák nenechá obalamutit bolševickou propagandou. Postaví se rozvratným snahám bolševiků a jejich autoritativnímu jednání. V roce 1925 odmítne vstoupit do komunistické strany a přičlenění do rudých odborů Mezinárodního všeodborového svazu. Brání své anarchistické přesvědčení a je pro zachování Sdružení československých horníků jako nepolitické revoluční organizace.

Dne 30. listopadu roku 1957 pochoval svoji milovanou ženu Matyldu. Antonín Žák umírá 21. května 1966 ve věku 65 let a pochován je vedle své choti na hřbitově v Koštanech.

Žák Antonín (1901 – 1966)