ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO ŽENSKÉHO SPOLKU JEDNOTA ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1901)

Místní anarchistky v Souši (německy Čauši) založili čistě ženský spolek Jednotu žen a dívek v Čouši. Ustanovující schůze se konala 25. srpna 1901 ve tři odpoledne v hostinci pana Kabelky v Souši. Schůzi zahájila anarchistka Barbora Košťálová. Bylo zvoleno předsednictvo schůze a k shromážděným ženám a dívkám promluvil místni anarchistický předák Antonín Maixner. Následovalo předčítání stanov a do spolku se ihned přihlásilo 28 členek. Do výboru Jednoty zvoleny anarchistky:

LEDAJAKÁ Marie – předsedkyní

BARTŮŇKOVÁ Barbora – místopředsedkyní

KOŠŤÁLOVÁ Barbora – jednatelkou

KABELKOVÁ Marie – pokladnicí

HAUFOVÁ Magdaléna – účetní

VĚTROVCOVÁ Anežka – knihovnicí

HARTMANOVÁ Matylda – správkyní domu

HOLUBOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

ČADOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

NOVÁKOVÁ Johana – přísedicí členka výboru

SEDLÁKOVÁ Barbora – přísedicí členka výboru

CMÍRALOVÁ Cecílie – přísedicí členka výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – přísedicí členka výboru

Ve volných návrzích se členky usnesli, že se měsíční členské schůze budou konat první neděli a výborové každou druhou neděli v měsíci. Dále usneseno do spolkové knihovny odebírat časopis „Ženský list“ a anarchistický časopis „Matice Dělnická“ vydávaná anarchistou Janem Opletalem.