ZALOŽENÍ OBČANSKÉ VZDĚLÁVACÍ JEDNOTY „OSVĚTA“ V SOBOTCE (1894)

Občanská vzdělávací jednota „Osvěta“ pro politický okres jičínský se sídlem t. č. v Sobotce měl ustavující valnou hromadu, která se odbývala dne 1. dubna 1894. Celkem se přihlásilo 33 členů. Do správního výboru zvoleni byli : Václav Ort za předsedu, František Hofmann za místopředsedu, Josef Pařík za jednatele, Václav Slavík za pokladníka, Václav Kafka za účetního, Antonín Emík za knihovníka. Do výboru dále zvoleni: Jan Neumann, Jan Kalvach, František Dědek. Náhradníci: Jan Dědek, František Kozák, Josef Srb. Revisori účtů: Josef Knob, Josef Srb mladší, Jan Drholec. Ctěné bratrské spolky žádáme zdvořile o darování nějakých knih, které mají zbytečné, začež jim předem vzdáváme srdečný dík a voláme hřímavé „Na zdar!“ Václav Ort, t. č. předseda, Josef Pařík, t. č. jednatel.