ZALOŽENÍ SKUPINY VOLNÝCH MYSLITELŮ V KOPISTECH (1921)

Konečně je možné se veřejnosti českého lidu pochlubiti jedním dobrým a nevyhnutelně nutným skutkem. Po usilovné práci některých našich snaživých bratří založena jest u nás v Kopistech skupina Volných myslitelů, která ma sídlo u bratra Antonína Horny.

Ustanovující schůze skupiny se konala 11. prosince 1921 a pro začátek měla veliký význam. Doufáme, že skupina nalezne u celé české veřejnosti pochopení, lásky a zmohutní. Kdo nejsi ještě v podobné organisaci členem a jsi bez církve, přistup k nám

Skupina naše béře si za úkol býti dobrým prostředníkem i rádcem lidem, kteří z církve vystoupili a nemají nikde opory. Často je slyšeti slova, která zabolela naše dobré hochy: „ Z církve vystoupit nás vyzvali adále se o nás nikdo nestará.“ Skupina naše bude se všemožně snažiti, aby přišla rdou i pokyny každému stoupenci vstříc. Lidem nepracujícím chce poraditi, a v případě případě potřeby i pochůzkou posloužiti.

Veškeré důležité infomace zodpoví bratr Pavlíček Václav, jakož i nově ustanovený výbor:

Zajíc František – předseda

Štorek Jan – místopředseda

Pavlíček Václav – důvěrník

Hora Václav – místodůvěrník

Jelínek Josef – jednatel

Zíta František – pokladník

Andrle František – člen výboru

Venclíček Antonín – člen výboru

Lukáš Antonín – revisor

Lanc František – revisor

Zápisné celorodinné 1 Kč, celorodinný měsíční příspěvek 1 Kč. Schůze členské se budou konati v ten měsíc, který má pět neděl, vždy pátou neděli v 2 hodině odpolední, takže příští členská schůze koná se 29. ledna 1922 v místnosti bratra Antonína Horny. První výborová schůze v sobotu 17. prosince 1921 o pů 8 hodně večer.

Bratři, upozorňujme jeden druhého na tuto organisaci při každé příležitosti, protože jsou lidé, kteří tento upozorňující článek nebudou čísti, nejsouce horníky.

S pozdravem Volnosti Zdar! Za výbor jednatel Václav Pavlíček.