ZALOŽENÍ SPOLKU ODBORU OBUVNICKÉHO V BUKUREŠTI ČESKÝMI ANARCHISTY (1897)

Na stránkách anarchistického časopisu „Proletář“ vycházejícím v Liberci byla v létě 1897 zveřejněn dopis českých anarchistů, kteří emigrovali do Rumunska a usadili se v Bukurešti, kde se rozhodli založit anarchistický odborný spolek obuvníků, jak sami píší „na základech federativních“. Na ustanovující schůzi byl zvolen následující výbor složený z těchto členů:

 • NOVÁK Jan – první předseda
 • PEKAŘ Jan – druhý předseda
 • SCHACHEL Klement – první jednatel
 • VRBA František – druhý jednatel
 • LOSART Josef – první pokladník
 • NÁBĚLEK Josef – druhý pokladník
 • SCHEJBAL František – knihovník
 • FLOREXU Valentin – člen výboru
 • WAŠÁK Josef – člen výboru
 • POSPÍCHAL František – člen výboru
 • PRENĚK František – člen výboru
 • HARTL Fridrich – člen výboru
 • SCHTEMPLER Jakub – člen výboru
 • JANESKU Wasile – člen doplňovacího výboru
 • KAŠE Jan – člen doplňovacího výboru
 • KOSMAN Simon – člen doplňovacího výboru
 • BRUHA Josef – revisor
 • MAREK Jan – revisor