ZÁŘIJOVÉ PUBLIKAČNÍ NOVINKY ZÁDRUHY

Zářijové novinky Zádruhy, komplet lze objednat za 250 Kč včetně poštovného. Nebo jednotlivé, k ceně pripoctěte 30 Kč poštovné.Objednávejte zprávou na FB nebo Instagramu Zádruhy, či e-mail spolekzadruha@riseup.net. Platba na účet spolku: 1024164477/6100. Díky za přízeň

1. „PETR KROPOTKIN: VĚDECKÝ ZÁKLAD ANARCHISMU“ (30 Kč). Autor v jednom ze svých nejzákladnějších děl pokouší dokázat, že jeho (anarchokomunistické) pojetí anarchie představuje nutný důsledek všeobecného velkého probuzení se přírodních věd, které se událo během 19. století. Edice: Teorie

2. „ZAPOMENUTÉ VERŠE: BÁSNĚ ČESKÝCH PROLETÁŘEK, II.DÍL (100 Kč). Druhý díl edice „Zapomenuté verše“ přibližující zapomenutou tvorbu starých anarchistů a příslušníků dělnického hnutí. Tentokrát výhradně věnováno tvorbě žen. Edice: Literární řada

3. „SLÁVA HERLAS: SOCIÁLNÍ OTÁZKA A JINÉ ESEJE“ (50 Kč). Zapomenutý český anarchista a antimilitarista „ztracený“ na frontě první světové války. Biografie a jeho tvorba. Edice: Postavy..

4. „VOLTARIAINE DE CLEYRE: PŘÍMÁ AKCE“ (50 Kč). Přední a velice populární postava amerického anarchismu. Byla ve styku s českými anarchisty v USA, s Josefem Kučerou jistý čas žili ve volné lásce. Reprint českého vydání z roku 1913. Edice: Teorie