ZPRÁVA O PERZEKUCÍ ČLENŮ IWW JOSEFA ETTORA A ARTURA GIOVANNITTIHO (1912)

Od dob čilé agitace a stávky Západní Federace Havířů v Cripple Creek, v Koloradu, snad nic nezrušilo kastu zaměstnavatelů do té míry jako velká stávka textilního dělnictva (vedená IWW) v Lawrence. Nebylo snad v zemi časopisu, který by stávku onu pomlčel.

A jako o oné velké stávce ve zlatodolech následovalo zatýkání a pokus učiněn legálně zavraždit Haywooda a spoludruhy jeho ze Západní Federace Horníků, tak i vítězné stávce v Lawrence následuje hanebné spiknutí vlnařského trustu, jež vyvrcholit má zavražděním mladých a nadějných organizátorů pracující třídy: Josefa J. Ettora a Artura Giovannittiho. Ďábelský pokus majitelů dolů se nezdařil. Jak dopadne vražedný úklad majitelů velkých textilních továren? To záležeti bude na dělnictvu samém.

V záležitosti Haywoodově (člen IWW a socialistické strany) organizovány ve všech končinách země mocné protesty a obrovské demonstrace pracujícího lidu, který takto pohrozil vládnoucí třídě, která shroutiti chtěla všechen zákon, aby pomstila porážku buržoazie ve veřejném stávkovém boji. A v této vážné době je nezbytno opět vzchopiti se k práci a přivoditit tak mocnou bouři protestu, aby zaburácela veřejným míněním všeho lidu a odvrátila připravovanou legální vraždu Ettora a Giovannittiho.

Buďte ujištěni, ž kapitalisté jistě svůj plán provedou, nebude-li dělnictvi na stráži! Nicméně bojí se svých vlastních stínů, když zločiny jich rozvíří veřejné mínění. A proto všude o této věci třeba mluvit a neúnavně veřejné mínění pracujícího lidu budit.

Připravte se! Ukažte početnými schůzemi a přípravou povšechné stávky, že nedopustíme, aby zastánci vaší chladnokrevně byli vražděni, Třeba říci!: potud a ne dále!

Čas je krátký a proto je na vás, kamarádi a spoludělníci, by jste všude čilého podílu brali na protestních konferencích, jaké v mnohých městech již zorganizovány, a kde těchto ještě nestává chopte se iniciativy, svolejte organizované dělnictvo všech odstínů a barev k poradám, vysvětlete situaci, rozžehněte pochodeň a vrhněte plamennou zář na připravovanou legální vraždu b Massachusetts. Nestačí mučedníky po jich smrti okázale vzpomínati, zasadíme se o to, aby bratři nám z kruhu vyrváni nebyli. Tento zápas vyžaduje mnoho energie i peněz, které možno pro obhajovací fond zaslati na redakci „Volných listů“. Budou-li Ettor a Giovannitti odsouzeni, pak žádný z dělnických agitátorů nebude životem svým jist, neboť veškerá spravedlnost stane se fraškou. Tož jeden za všechny a všichni za jednoho.

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 12 v New Yorku, 15. června 1912