ZPRÁVA O PŘEDNÁŠCE DĚLNICKO AMERICKÉHO SOKOLA V NEW YORKU 14.11.1897

Populární přenášky Dělnicko Amerického Sokola New Yorského (hlasícího se k anarchokomunismu a Mezinárodní Dělnické Jednotě) těší se značné oblibě.

Poslední přednáška v Národní budově pořádaná dne 14. listopadu 1897 byla tak četně navštívena — vzdor vstupnému, které ale jen 5 centů obnáší — že nebylo v pravém smyslu slova ani prostory pro ty, již projíti chtěli.

Jest vidět, že Dělnicko Americký Sokol zdejší dovedl pochopit potřeby a přání českého obecenstva, než zdá se nám, aby přednášeč užíval ve své řeči jedině českých výrazů. Slova jako: „estetika’’ „individua”, „realistický” a pod. nevyhovují posluchačstvu, neboť přednášky jsou nebo mají býti lidově srozumitelné, cizích slov prosté.

Referent poslední přednášky: Volná myšlenka, jest nadaný myslitel, jak téma samo prozrazuje, ale přednášky hlubokého smyslu nejsou lidové, ani vděčné, nepodává-li přednášeč k tomu vysvětlující příklady, které davy lépe poutají — nejsou suchopárné — mimo to v mysli duše vrstvy lidové trvale se zachovají.