ZPRÁVA O ŠIKANĚ ANARCHISTŮ ČETNÍKY V ZÁLUŽÍ U MOSTU (1908)

Zdá se, že po rozpuštění České federace všech odborů – Č. F. V. O. (anarchosyndikalistické odbory) není ještě vzduch dosti čistý, neboť orgánové bezpečnosti od té doby co jsme přesídlili svojí místnost do hostince, kde hostinský je Čech, lítají jak posedlí zlým duchem.

Jednou se o nás starají, kde že máme svojí místnost, podruhé zase chtí vědět, jestli se také vzděláváme a z jakých časopisů čerpáme vědu, jestli ze „Zádruhy“, „Matice“, nebo „Hornických listů“. Musí se jim zamlouvat, že se stále po nich ptali, jest-li je máme také ve spolkové místnosti.

V pondělí zase přišli k hostinskému a vyptávali se ho, kdo včera mluvil z našich lidí na schůzi a když jim řekl, že on se nestará, kdo mluvil, odpoví: „Však my víme dobře, kdo mluvil a počne jmenovat. Zkrátka v poslední době rozvinula četnická stanice horlivou činnost v chytání hejlů a špiclů.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)