ZPRÁVA O SLAVNOSTI CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ ČESKÝMI ANARCHISTY V PASSAIC (1897)

 Soudruzi Passaičtí pořádali dne 13. listopadu 1897 slavnost k památce Chicagských soudruhů, která vzdor nepříznivému počasí byla dosti četně navštívena.

Soudruh František Mužík zahájil slavnost krátkým ale stručným proslovem, načež soudruh František Rozporka vylíčil vývin kapitálu ve Spoj. Státech až k onomu památnému dni — 11. listopadu. Slova výše jmenovaného soudruha byla s hlubokým pohnutím přijata a vyslechnuta.

Na to vícero soudruhů a soudružek předneslo básně, mezi nimiž soudružka Samberklová básní „O zatmi se slunce” a ,,Matka revoluce” nejlepší dojem učinila. Jelikož čas velmi pokročil, nuceno bylo obecenstvo k vůli koruptnímu zákonu americkému k domovu se odebírati.

S revolučním pozdravem František Horák.