ZPRÁVA O SMRTI ANARCHISTY EMANUELA KVĚTONĚ V CHICAGU (1897)

Z „dělnických listů“ se dozvídáme, že se dne 28.listopadu konal pohřeb anarchisty Emanuela Květoně, který byl členem anarchistického spolku Družina Nové Doby a členem anarchistické internacionály Mezinárodní dělnické jednoty:

Za příčinou pohřbu soudruha Em. Květoně v neděli 28. listopadu, přednáška od Družiny Nové Doby obývána býti nemohla, pročež jest odložena na neděli příští dne 5. prosince v 9 hodin dopoledne v místnosti p. A. Nágla 535 Blue Island ave. Thema: „České dělnické hnuti v Americe za posledních 15 let, jeho světlé a stinné stránky”. Všichni soudruzi jsou žádáni, by se do schůze této se svými přátely, dostavily. O hojné účastenství žádá. Agitační výbor.“