ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Dělnická jednota potravní „Budoucnosť“ a spolek pro zaopatřování bytů pro Most a politický okres mostecký ustavil se 3. dubna 1892 v hostinci „U zlatého anděla“ v Mostě. Zvoleni byli do výboru členové: Karel Vysušil za ředitele, Jan Horálek za náměstka; za přísedící: Josef Jindra, František Kyhus, František Podolka. Členové přijímají se písemně u Karla Vysušila v Mostě, Plynová ulice čís. 7. a u Jana Horáčka, Jizerní ulice. Žádáme ze hojný přístup ku spolku.