ZPRÁVA O ZALOŽENÍ DĚLNICKÉ OMLADINY V ST. LOUIS 10.1.1895

St. Louis, 22. ledna 1895.

Ctěná redakce Dělnických Listů. Žádám za uveřejnění tohoto dopisu. Po dlouhém odpočinku a lhostejnosti našich některých soudruhů dělnické hnutí se opět poněkud vzpružilo. Již několikráte někteří soudruzi se o to zasazovali, by opět k životu přivedli Dělnický Spolek, což se přec jednou stalo skutkem.

Dne 10. ledna 1895 sešlo se několik soudruhů, by se poradili jak a pod jakým jménem spolek založiti. Po různých náhledech uzavřeno, by nový tento spolek se jmenoval Dělnická Omladina v St. Louis, Mo, což jednohlasně přijato. Za orgán spolku mají býti Dělnické Listy.

Za zapisovatele zvolen byl B. Krása jednohlasně. Dále uzavřeno, by předseda volen byl v každé schůzi. Na to 11 soudruhů přihlásilo se k Dělnické Omladině. Dále uzavřeno, by vstupné a poplatek prozatím nebyl žádný. Výlohy mají býti kryty z dobrovolných příspěvků. Pak byl zvolen dvoučlenný výbor, který se má postarati o místnost pro odbývání schůzí. Na výbor zvolen soudruh A. Vlček a J. Zima. Na to byla schůze ukončena.

Příští schůze byla dne 20. ledna 1895. V této schůzi hlavně jednáno bylo ohledně předplacení různých časopisů z Čech a druhé ohledně oslavení Pařížské komuny. Ohledně časopisů ponecháno na pozdější dobu. Ohledně komuny uzavřeno, by se pořádala a sice v měsíci březnu. Dále jednáno, zda by nebylo možno získati řečníka na onen den z jiného města. Jelikož jednatel D. L oznamuje, že hodlá agitační výbor v New Yorku vyslat agitátora po Americe v čase komuny, uzavřeno, by jednatel D. L. v té věci se domluvil s agitačním výborem. Na to podal výbor zprávu ohledně místnosti, totiž že získali místnost T. J. Sokol a sice druhou a čtvrtou neděli odpoledne a to zdarma. Pakli by se schůze odbývaly večer, za poplatek $1. Zpráva tato přijata a uzavřeno, by prozatím, se schůze odbývaly druhou a čtvrtou neděli v měsíci ve 2 hodiny odpoledne. Na to jednatel D. L. pobádá soudruhy, by hleděli agitovat ve prospěch dělnického tisku.

Nuže soudruzi, přičiňme se o rozšíření „Dělnické Omladiny,“ nenechme nyní padnout to, co mnohokrát již stávalo. Zanechme všelijaké domýšlivosti a honění se za politickým švindlem, ale pracujme společně k jednomu cíli a to jest sociální revoluce.

Na zdar!

A. H.