ZPRÁVA O ZALOŽENÍ VŠEODBOROVÉHO VZDĚLÁVACÍHO A KOOPERATIVNÍHO SPOLKU „VOLNOST“ V MACHENDORFU (1908)

V neděli dne 25. října 1908 byla svolána ustavující valná hromada Všeodborového vzdělávacího a kooperativního spolku „Volnost“ z Vísky u Liberce do Machendorfu. Spolek se ihned ustavil s trvalým sídlem v Machendorfu.

Jelikož rozpuštěním skupiny Č. F. V. O. jsme postrádali života spolčovacího, založili jsme spolek s dobrými podklady a vyzýváme kamarády, kteří se cítí být potlačenými, aby si podali ruce k dílu, a tak zmařili radost našich nepřátel, kteří se domnívali, že nám usadili poslední ránu rozpuštěním Č. F. V. O.

Kdo máš zájem, dostav se do spolkové schůze a staň se členem. Schůze se odbývají vždy: výborová 1. neděli v měsíci a spolková každou druhou neděli v měsíci . Vyzýváme tímto zároveň všechny členy, aby nezapomínali navštěvovati svoji spolkovou místnost.

Za výbor: Jan Svoboda, t. č. předseda, Šourek Josef, t. č. jednatel.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)