Zpráva o založení Zemské Jednoty horníků a jejich příslušných odborů (1909)

Po mnoha překážkách, jež byly s utvořením této Jednoty z různých stran činěny, odbývala se na základě schválených stanov ustavující valná hromada dne 21. února v Bruchu.

Po schválení stanov bylo přikročeno k volbě výrobu a zvolení následující v odboru hornickém osvědčení pracovníci: Za předsedu Josef Písařovič (Most), místopř. Josef Fišer (Záluží), II. mpř. Fr. Podolka (Chudeřín), jednatel Ant. Kučera (Most), místojednatel Karel Elznitz (Most), pokladník Václav Zrno (Most), místopokladník Josef Novák (Kopisty), knihovník V. Pouska (Most), archivář Karel Chládeček (Most), přísedící: Diviš (Čouš), Šedivý (Záluží), Padalík (Komořany), Schöfel (z Břichu), Louda (Kopisty), náhradníci: Tvrdík (Louka), Kazimaur (Bruch), Šindler (Třebušice), Vilhelm (Růžodol), Tichtl (Kopisty), revisoři: Pokorný, Lepič, Beneš, Raiser.

Dále schvaleno, by sídlo Jednoty horníků bylo přeloženo do Mostu. Veškeré schůze Jednoty budou se odbývati v Mostě.

Horníci!

Doufáme, že konečně pochopíte, že jest vám všem v nynější kritické době, v době naší hospodářské bídy třeba organisace takové, již bude vodítkem jen hospodářský a odborný stav svého členstva, v jehož zájmu jest co nejvíce zapotřebí, by se co nejvíce pracovalo.

Protož odkopněte od sebe politické demogogy, jež používají vás jen ku svým stranickým prospěchům! Přijďte mezi nás, mezi ty, jež s vámi pracují, s vámi cítí a trpí. Neboť kdo s vámi nepracuje, věřte, že Vaši bídu nezná!

Členem Zemské Jednoty horníků a jich příslušných odborů může býti každý horník od 16 roků stáří. Příspěvek měsíční valnou hromadou ustanoven byl co možná nejmenší, totiž 20 hal. A proto budiž heslem všem: „Do Zemské Jednoty horníků a jich příslušných odborů“! Veškerá vysvětlení ochotně sdělí Josef Písařovič v Mostě, Rudolfova ul. 1167, na něhož též veškeré dopisy Jednoty se týkající zasílány buďtež.