ZPRÁVA Z VEŘEJNÉ SCHŮZE K ČESKÉ ŠKOLE V LIBKOVÍCÍCH 4.10.1908

V neděli 4. října 1908 konala se zde veřejná schůze lidu, na níž promluvili redaktor „Stráže českého severu“ David a anarchista Antonín Řehoř Hýskovský. Schůze měla krásný průběh a jest si jen přáti, by podobné schůze byly zde častokráte opakovány. Pořadatelstvo také se usneslo, že v brzku svolá zase antiklerikálni přednášku, již hromadně musí se súčastnilí naše ženy.

Taktéž nový správce školy Libkovické, p. učitel Freiman, v doslovu při ukončení schůze velice zdařile nastínil poměr rodičů a učitele ku škole a výchově dítek. Doufáme také, že naděje, jež jsme v novou českou školu kladli, budou také v plné míře splněny, a jest jen na rodičích, by plnou silou podporovali snahy učitelstva a tím přispěli ku zdárnému školství a výchově svých dítek.

Nadějeme se, že po takovéto krásné schůzi a jejím imposantním zakončení nebude jediné české rodiny, jež by neposílala svých dítek do této nové školy. Čeští rodičové! Jediný poklad, na nejž kapitál nemá práva jej ukrást – jsou vaše dítky. Nuže, pro tento poklad – pro své dítky, jste nuceni podstoupiti ty největší oběti. Proto podejte nám všichni ruce ku společné práci.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)